Oprava náhlovské kapličky

Nejen myšlenka vybudování Muzea vystěhovalectví do brazílie v Ralsku - Náhlově, ale také zvelebení Náhlova, jako takového, to byly a jsou hlavní cíle Sdružení Náhlov v oblasti Ralska.

Myšlenka na renovaci kapličky sv. Floriána v Náhlově byla jedním z vůbec prvních počinů Sdružení Náhlov v oblasti Ralska. Tento malý kostel, původně postavený ve dřevě v sedmnáctého století, byl zničen velkým požárem, který zasáhl Náhlov a přestavěn v kameni během devatenáctého století. Kostel byl opuštěn a ve špatném stavu. Peníze se postupně sháněly již od roku 2000, počátky obnovy téměř zničené kapličky se datují k roku 2004. V tomto roce, 5. záři, přijel do Náhlova senátor MUDr. Karel Tejnora, aby předal finanční dar 5.000,- Kč, jako vklad na opravu střechy kapličky. Oprava střechy byla v roce 2005 dokončena a v květnu roku 2005 se na Valné hromadě Sdružení Náhlov v oblasti Ralska, které se už tehdy zúčastnili i zástupci dalších spolků a organizací, jako např. pan Pavel Bulíř, za Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a pan Jiří Náhlovský, zástupce sdružení Komitét 1866 a také Lenka Špačková s Blaženou Suchomelovou, jako zástupkyně Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí (dřívější název dnešního Spolku historie Mimoňska, pozn. aut.), kde se vybírala další finanční částka na doplacení opravy střechy kapličky a na její další renovaci.

Další renovující práce na kapličce pokračovaly ještě další čtyři roky, aby mohla být její rekonstrukce v roce 2009 dokončena.