Oslavy Horních Vsí

Oslavy Horních Vsí, další stěžejní myšlenka Sdružení Náhlov v oblasti Ralska. Oberdörfer fest se v oblasti Horních Vsí slavil od nepaměti až do roku 1938. Novodobé kořeny bychom mohli hledat v roce 2005, kdy proběhlo první takové setkání s náhlovským kronikářem, panem Josefem Prokopem a jeho rodinou.

Zpočátku komorní akce pro několik lidí, pod názvem Setkání s původními obyvateli Náhlova, kdy se v Náhlově setkávali "Náhlováci", kdy tato setkání pravidelně organizovala paní Eva Susková-Laurinová s paní Hildergardou Kolomazníkovou, se postupem času (od roku 2009) přeměnila v téměř pompézní Oslavy Horních Vsí, aneb. Setkání rodáků v Náhlově, společnou akci Sdružení Náhlov v oblasti Ralska a Spolku historie Mimoňska, na níž jsou zváni i hosté z okolních měst, starostové Mimoně, Ralska, zástupci okolních spolků, hosté z Německa, zástupci odsunutých původních německých obyvatel, či přijedou i samotní původní obyvatelé, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Oslavy Horních Vsí už se zdaleka netýkají jen Náhlova, ale mají dalekosáhlý mediální a přeshraniční efekt. Rezonují mezi původními německými obyvateli, šíří myšlenku porozumění a pohled do společné budoucnosti. Dokazují to jak návštěvy původních německých obyvatel na Oslavách Horních Vsí, tak návštěvy zástupců Sdružení Náhlov v oblasti Ralska, tak zástupců Spolku historie Mimoňska v současných působištích těchto našich bývalých spoluobčanů v Německu. Ingolstadt 2009, 2011, Salzburg 2010, Bad Kissingen 2016.

Stručná historie v datech:

  • 2005 - 2008 Setkání s původními obyvateli Náhlova (vesměs komorní akce pro "Náhlováky")
  • 2009 - Setkání rodáků z Mimoňska a Podralska (větší akce, na základě návštěvy Ingolstadtu z března 2009 pozváno na 20 hostů)
  • 2010 - Znovu vysvěcení kaple sv. Floriána a otevření Náhlovské naučné stezky (celodenní akce, poprvé pojmenována, jako Oslavy Horních vsí)
  • 2011 - současnost Oslavy Horních Vsí se zahraniční účastí