Ocenění muzea vystěhovalectví od brazilské vlády

Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie stojí nejen na cestě vedoucí do minulosti, ale také na přímce procházející bodem přítomnosti. Díky nápadu spojit a vyhledat podobnosti mezi dvěma vzdálenými zeměmi, které jsou odlišné co se jazyků, zvyků a tradic týče, ale které spojuje humánní stránka těch, jež přispěli ke vzájemnému poznání, se podařilo tyto dva světy propojit. Jde především o cestovatele, kteří se vydali do těchto vzdálených míst a vytvořili tak pouto mezi oběma světy.

Toto pouto, které vyústilo v projekt realizovaný pod vedením inženýra Petra Polakoviče, přispělo ke vzniku a rozvoji muzea, jehož cílem je udržovat, podporovat a prohlubovat  vzájemné kulturní vztahy.

Díky tomuto projektu, který vytvořila a o jehož realizaci se zasloužila brazilská žurnalistka a moderátorka rozhlasových pořadů žijící v Praze, Roberta Clarissa Leite, muzeum nalezlo podporu v brazilských zákonech o podpoře kultury. Projekt se společně s jinými konkurenčně schopnými kandidoval na cenu „Paměti národa v  zahraničí“, a to v rámci soutěže vyhlášené Brazilským Institutem Muzeí (Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM), což je orgán spadající pod Ministerstvo kultury. Krajanské muzeum se umístilo na pátém místě a získalo tak finanční obnos určený k vylepšení fyzického zázemí, což mu umožní rozšířit program a tím i výzkum.

Cílem soutěže, kterou vypsal IBRAM, bylo odměnit iniciativy týkající se pamětí národa a společenské muzeologie, a to na základě zdrojů pocházejících z Národního kulturního fondu. Bylo předáno 50 odměn v rámci národních a 10 odměn v rámci mezinárodních iniciativ. Tato soutěž je součástí projektu nazvaného „Podpora projektů, události a výměnných stáží v oblasti muzeologie.“

Muzeum kromě toho, že zkoumá minulost rodin, které opustily bývalé Československo a emigrovaly do Brazílie, a také vztahy mezi těmito rodinami, přináší řadu informací o historii obou zemí, tedy Brazílie a dnešní České republiky.

Toto ocenění především potvrzuje důležitost a hodnotu muzea z hlediska výzkumného, z hlediska udržování a šíření brazilské kultury a veřejnosti tak poskytuje možnost být v kontaktu s touto kulturou a podpořit a stát se tak součástí tohoto kulturního a historického projektu. 

Doufáme, že díky této ceně muzeum bude moci nabídnout více zdrojů pro výzkum, publikace, udržování, vystavování a šíření témat spojených s oběma zeměmi a že společně tyto země budou moci upevnit vzájemné vztahy, a to za účasti české i brazilské veřejnosti.

Roberta Clarissa Leite v současnosti žije v České republice. Vystudovala obor rádiové a televizní komunikace na Federální univerzitě v Pernambuku a obor žurnalistiky na Fakultě Maurício v Nassau. Je autorkou blogu http://www.naterradostchecos.com a byla oceněna ministerstvem kultury za filmový dokument „Nordeste que Rima“ (2010).